סער פאר על יצירת מחוייבות באמצעות הפעלת הנטייה לעקביות