סער פאר – 3 שאלות על אושר, והקשר בינן לבין ניהול שינויים – חלק ב'